Titulní strana > Dokumenty >Učební plány > Praktická sestra

Kmenový obor:          53-41-M

Studijní obor:             53-41-M/03

Denní studium

Platnost ŠVP: 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem (verze 02/2022)

Předmět

zkratka

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Celkem

Český jazyk a literatura

ČJL

3 (1)

3

3

3

12

Anglický jazyk

AJ

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12

Seminář z anglického jazyka

AJS

 

 

 

1 (1)

1

Dějepis

DEJ

2

 

 

 

2

Občanská nauka

OBN

 

1

1

1

3

Biologie a ekologie

BIE

2

 

 

 

2

Fyzika

FYZ

1

1

 

 

2

Chemie

CHE

1

1

 

 

2

Matematika

MAT

3

2

2

 

7

První pomoc

PP

2 (2)

 

 

 

 

Tělesná výchova

TEV

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8

Informační a komunikační technologie

IKT

2 (2)

2 (2)

 

 

4

Ekonomika

EKO

 

2

 

 

2

Klinická propedeutika

KLP

 

2

 

 

2

Odborná latinská terminologie

LT

1

 

 

 

1

Ochrana a podpora veřejného zdraví

OVZ

1

 

 

 

1

Somatologie

SOM

4

 

 

 

4

Základy epidemiologie

 a hygieny

ZEH

 

1

 

 

1

Ošetřovatelství

OSE

4 (2)

8 (8)

2 (2)

 

14

Ošetřovatelství v chirurgických oborech

OSECH

 

 

2

2

4

Ošetřovatelství v interních oborech

OSEI

 

 

4

 

4

Ošetřovatelství v klinických oborech

OSEKO

 

 

 

4

4

Ošetřování nemocných

OSN

 

 

14 (14)

14 (14)

28

Psychologie a komunikace

PSY

 

2

2

1

5

Povinně volitelné předměty

 

 

 

 

 

 

Seminář z psychologie a komunikace

 

 

 

 

1

1

Seminář ze somatologie

 

Celkem

 

31

30

35

32

128