Titulní strana > Projekty > Podpora městem

Projekt - Zdravý životní styl                                                                                 

Cílem projektu, který probíhá v průběhu celého roku, je seznámit žáky základních škol se zdravým životním stylem se zaměřením na výživu, pohyb a škodlivost návykových látek. Při výuce jsou využity prezentace a praktické ukázky. Studenti VOŠ a SŠZS vyšetřují a hodnotí žákům jejich fyziologické funkce. Všichni si mohou formou hry vyzkoušet brýle, které simulují stav opilosti, vliv drog a pozorovat jak se ukládá dehet v plicích na tzv. kouřící panence Sue.

 

Projekt - První pomoc pro základní školy                                                          

Výuku první pomoci zajišťují pod odborným pedagogickým dohledem studenti VOŠ a SŠZS ÚO. Praktická a teoretická výuka se týká procvičování telefonních čísel integrovaného záchranného systému a nácviku správného vedení telefonátu v případě nehody, praktického nácviku obvazování, první pomoci při krvácení a zlomeninách, resuscitace a transportu zraněného. Při výuce žáci pracují se zdravotnickými pomůckami a materiálem, jsou využity ukázky modelových situací a plnění úkolů z pracovních listů.

 

Projekt - Environmentální výchova

Oucmanice - návštěva ekocentra, akce - Den ochrany životního prostředí

Žáci navštívili výukový program ekocentra Oucmanice, který je zaměřený na ochranu zdraví a udržitelný rozvoj. Získané vědomosti pak předávají žákům na tradiční akci Dne životního prostředí pořádané odborem životního prostředí.  Připravují pro děti z mateřských a základních škol soutěže o přírodě, „poznávačky“ rostlin a živočichů, obrázkové skládačky zvířat, kvízy, zajímavosti o zdravé výživě, nástěnné tabule zaměřené na ochranu přírody a aktuální globální ekologické problémy.

  • oucmanice1

Projekt -  Sportem proti drogovým závislostem 

Celoroční sportovní akce a besedy o pohybové činnosti a aktivním životním stylu. Během besed se žáci seznámí se zdravotními riziky spojenými s užíváním návykových látek. Cílem sportovních akcí je vést žáky k pravidelnému pohybu. Finanční prostředky jsou použity na vstupy pro žáky do fitness centra, na pronájem zimního stadionu a herny stolního tenisu.

  • sport1
  • sport2
 

Projekt -  Hravá odpoledne pro Stacionář v Ústí nad Orlicí

V průběhu března a dubna 2018 si žáci 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí připravili 2 dvouhodinové programy pro klienty stacionáře, které proběhly v prostorách stacionáře a přilehlé zahrady:
a) Expresivní terapie - program s prvky arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie
b) Velikonoce – program seznamující s velikonočními tradicemi a výroba velikonočních dekorací.
Cílem programů bylo rozšíření škály aktivizačních a volnočasových aktivit všech klientů, rozvinutí jejich výtvarných, hudebních i pohybových dovedností. Aktivity přispívají k rozšíření a vybudování nových sociálních vazeb, protože program připravují studenti, kteří již chodí do stacionáře na praxi, nebo se na ni příští rok chystají. Studenty program motivuje k zájmu o dobrovolnictví.

  • stac1
  • stac2
  • stac3
  • stac4

Projekt -  Mezinárodní den dětí v MŠ Klubíčko a na jevišti Malé scény

Žáci prvního ročníku oboru sociální činnost VOŠ a SŠZS uspořádali, již tradičně, oslavu MDD v MŠ Klubíčko, které se účastnilo přes 100 dětí. Pro tuto příležitost žáci připravili divadelní představení – pohádku, kterou sami pod vedením p. uč. Kaplanové vytvořili a nacvičili. Poté následovaly soutěže pro děti, ve kterých si mohly vyzkoušet, jak jsou připraveny do první třídy.
Pohádku žáci zahráli na Malé scéně pro veřejnost v průběhu Města v pohybu.