Důležité soubory:

Harmonogram praktické MZ: PS 4. A, PS 4. B, SČ 4. C

Organizace praktické MZ: PS 4. APS 4. BSČ 4. C

Hodnocení praktické MZ:

Harmonogram MZ

Formulář na seznam četby - pdf, doc.

Jednotné zkušební schéma - sdělení MŠMT, přílohy 1-7, příloha 8 (podrobné schéma)

Maturitní okruhy z AJ - PS,

Kritéria hodnocení profilové části - AJ, ČJL, odborné předměty

Kritéria hodnocení společné části

Přehled zkoušek

Přihláška k MZ

Školní seznam literárních děl

 

Z minulého roku 2022/2023:

Harmonogram praktické maturitní zkoušky - PS 4. A (12), PS 4. B (12), SČ 4. B (123)

Kritéria hodnocení společné části MZ

Kritéria hodnocení profilové části MZ - CJAJodborné předměty 

Formulář na seznam četby

Jednotné zkušební schéma - podrobné schémapřílohysdělení

Harmonogram MZ

Maturitní okruhy z AJ - PS

Přihláška k maturitní zkoušce

Konkrétní termíny MZ

Školní seznam literárních děl

Přehled zkoušek u MZ pro školní rok 2022/23

 

Podání přihlášky

Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2022/2023 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději do:

  1. 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 2023;
  2. 26. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023.

Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 403 kB] stanoveném maturitní vyhláškou.

Nejpozději do 20. prosince 2022, resp. 5. července 2023 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 2. ledna 2023 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka – odkaz žáci obdrží školním informačním systémem Edookit.

Jarní zkušební období 2023

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2. – 5. května 2023. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2023. Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 15. května 2023 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2023. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.