Titulní strana > Studijní obory > Praktická sestra

Aktuální obor, který se na škole vyučuje od 1. 9. 2018.

V souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, došlo k nahrazení oboru vzdělání 53-41-M/01 zdravotnický asistent oborem vzdělání 53-41-M/03 praktická sestra.

K negativním změnám učebního plánu oboru praktická sestra nedojde, kompetence absolventů budou rozšířeny. Více informací o učebním plánu a o činnostech zdravotnických pracovníků naleznete níže.

Po ukončení studia je praktická sestra plně připravena pro výkon své profese popř. může dále studovat na vyšších a vysokých školách zdravotnického zaměření. 

Učební plán oboru praktická sestra k nahlédnutí zde.

Profil absolventa oboru praktická sestra

Praktická sestra je zdravotnickým pracovníkem, který poskytuje základní ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacientů. Ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky (zejména lékaři, zubními lékaři, všeobecnými sestrami, porodními asistentkami, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutričními terapeuty, popř. dalšími) se podílí především na diagnostické, léčebné a rehabilitační péči.

Uplatnění absolventa oboru praktická sestra

Povolání praktické sestry je na trhu práce stabilně dobře uplatnitelné s téměř nulovou nezaměstnaností. Praktická sestra najde uplatnění především v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, ale může pracovat i v pobytových zařízeních sociálních služeb, která poskytují zdravotní služby – např. v domovech důchodců.

Možnosti uplatnění:

 • zdravotnická zařízení lůžkového i ambulantního charakteru,
 • lékařská nebo ošetřovatelská centra,
 • rehabilitační zařízení,
 • léčebny dlouhodobě nemocných,
 • zařízení geriatrické a hospicové péče,
 • stacionáře,
 • domácí péče,
 • charita,
 • zařízení sociální péče a služeb.

Činnosti praktické sestry dle vyhlášky k nahlédnutí zde.

Možnost stipendia v průběhu studia - bližší podrobnosti zde.

Praktické vyučování oboru praktická sestra je realizováno ve smluvních zařízeních:

 • Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice
 • Ambulance praktických lékařů pro dospělé
 • Centrum komplexní péče Ústí nad Orlicí
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí
 • Stacionář Ústí nad Orlicí

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa oboru praktická sestra

Při výkonu povolání se praktické sestry vzdělávají v kurzech, na seminářích, na odborných konferencích, kongresech či jiných obdobných vzdělávacích akcích určených pro praktické sestry.

Absolventi oboru praktická sestra se samozřejmě mohou dále vzdělávat na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména v ošetřovatelských oborech, jako je např. obor všeobecná sestra, ale i dalších nelékařských oborech (nutriční terapeut, porodní asistentka, fyzioterapeut, dentální hygienista, zdravotnický záchranář a jiné). Absolventi oboru praktická sestra na rozdíl od jiných absolventů středních škol ukončených maturitní zkouškou mohou získat kvalifikaci všeobecné sestry ve zkrácené (dvouleté) formě vzdělání v oboru diplomovaná všeobecná sestra tak, že uchazeč o vzdělání vykoná přijímací zkoušku, zažádá o započtení dříve absolvovaného studia – tj. studia v oboru praktická sestra či zdravotnický asistent – a o přijetí do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné složení přijímací zkoušky.

Vyhláška č. 391_2017 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných pracovníků