Titulní strana > Projekty > eTwinning

12. 9. 23 A JDEME DO FINÁLE EVROPSKÉ JAZYKOVÉ CENY LABEL 2023!

Naše škola byla vybrána do finále Evropské jazykové ceny Label. Ocenění je iniciativou Evropské komise a je udělováno výjimečným a inovativním projektům, které jsou realizované institucemi působícími v oblasti jazykového vzdělávání. Oceněné instituce dostanou významnou finanční odměnu. Do této prestižní celorepublikové jazykové soutěže jsme se přihlásili s mezinárodním eTwinning projektem Can we help? Děkujeme za spolupráci při vzniku finálního produktu v podobě vícejazyčného Obrázkového průvodce každodenním životem 2023 všem žákům, pedagogům, zahraničním partnerům ze Srbska, Turecka a Španělska a dalším osobám, které ho pomáhali realizovat. Držte nám palce!

Prezentace projektu "Can we help" k nahlédnutí zde.

Mgr. Eva Medunová

Mgr. Leona Červinková

 

3. 4. 2023 Žáci Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí v rámci mezinárodního eTwinning projektu Can we help? mají výsledný cizojazyčný materiál - „Obrázkový průvodce každodenním životem 2022“

V letošním školním roce jsme z „covidové doby“ dokončovali eTwinning projekt Can we help?. Původně se na něm společně s námi podílelo pět zahraničních škol. Koncem roku 2022 dotvořili naši žáci finální produkt spolu se žáky ze Španělska, Srbska a Turecka.  V rámci projektu proběhlo několik online setkání, různé aktivity směřující k procvičování angličtiny, poznávání jiných kultur a používání ICT nástrojů. Cílem bylo vytvořit obrázkový cizojazyčný slovník, který má v běžných denních situacích pomoci cizincům v procesu adaptace na nové prostředí. „Obrázkový průvodce každodenním životem 2022“ vychází z původního materiálu „Svět v obrázcích 2022“ vytvořený žáky naší školy pro rodiny s dětmi přicházející z Ukrajiny. Obrázkový průvodce je určený jak pro děti, kterým pomáhá pochopit každodenní situace prostřednictvím omalovánek, tak i pro dospělé, kterým slouží jako vícejazyčný slovník (čeština, angličtina, ukrajinština, srbština, španělština, turečtina). Jako bonus byla vytvořena jednoduchá verze kreslené hry pro děti „Create your monster“. Výsledky našeho projektu jsou k dispozici online - obrázkový průvodce, hra "Create your monster!".

Těšíme se na další projekty.

Mgr. Leona Červinková

5. 6. 2022  Mezinárodní projekt eTwinning Can we help na VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí

V letošním školním roce jsme realizovali celkem tři mezinárodní eTwinning projekty s partnerskými školami v zahraničí.

I když mnozí žáci si musí aktuální školní rok doplňovat učební látku z období distanční výuky, daří se nám v těchto dnech dokončovat projekt Can we help? s partnery ze středních škol ve Španělsku, Chorvatsku, Srbsku, Turecku a Itálii.
Dle předem vytvořeného plánu žáci spolupracovali na různých aktivitách, své výstupy poté sdíleli ve virtuálním prostředí Twinspace. Uspořádali jsme tři online setkání zaměřená na poznávání škol, kultury a života v partnerských zemích. Nyní pracujeme na e – booku, který může pomoci odstranit komunikační bariéru, pokud člověk začíná žít v cizí zemi. Kniha obsahuje obrázky a slova v jazyce všech partnerských zemí, a to ze základních komunikačních oblastí, jako je například stravování, dny v týdnu nebo oblečení.

Během práce na e – booku jsme zareagovali na aktuální situaci na Ukrajině a součástí se také stala  slova v ukrajinském jazyce. Tento náš finální produkt bude využitelný jistě nejen v běžných životních situacích, ale také ve zdravotnických zařízeních. Žákům naší i partnerské školy děkujeme za výbornou spolupráci!

Mgr. Leona Červinková

Mgr. Vlasta Beranová

5. 7. 2021 Aktivity VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí v mezinárodních projektech eTwinning 2020/2021

Naše škola VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí, v nelehkých podmínkách letošního školního roku ovlivněného pandemií Covid – 19, pokračovala v aktivitách týkajících se mezinárodní spolupráce. Realizovali jsme dva mezinárodní projekty Can we help a Our life before and after Covid – 19 s partnery z Chorvatska, Slovenska, Itálie, Španělska,Turecka, Srbska a Nizozemí.

Vzhledem k pandemické situaci budeme dokončovat oba projekty v příštím školním roce. Ve třetím mezinárodním projektu This summer holiday - the same or different?  budou  žáci dokumentovat zajímavá místa o prázdninách a  sdílet je s partnery ze zahraničí ve virtuálním prostředí projektu Twinspace. Na závěr vytvoří interaktivní mapu doporučených míst k návštěvě pro kamarády z partnerských zemí.

Těšíme se na další aktivity a nové zkušenosti v mezinárodních projektech.

Mgr. Leona Červinková

5. 7. 2021 Novinky ze semináře o mezinárodních eTwinning projektech na VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí

Ve dnech 10. – 11. 6. jsem se zúčastnila mezinárodního semináře eTwinning Online Seminar 2021  - School cooperation in the Danube region Vídeň. Sešli se zde zástupci a účastníci mezinárodních projektů eTwinning ze škol v Rakousku, Německu, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, Moldávii, Bulharsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Slovinsku, Rumunsku a Ukrajině. Diskutovalo se o možnostech spolupráce v projektech mezi regiony. Byly uváděny příklady dobré praxe, možnosti nových metod a IT nástrojů pro práci v projektech. Vytvořily se pracovní skupiny napříč zeměmi, které mají za úkol navázat partnerství a realizovat projekt během příštího školního roku.

Naše škola tvoří pracovní skupinu s partnerskými školami z Rakouska, Německa, Maďarska a České republiky. V příštím školním roce budeme spolupracovat v projektu Exploring different youth cultures, kde využijeme získané zkušenosti ze semináře.

Mgr. Leona Červinková

26. 5. 2020 Máme titul „eTwinningová škola“

S radostí oznamujeme, že VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí se nově stává „eTwinningovou školou 2020 – 2021“. Tento čestný titul nám byl udělen na základě splnění celé řady náročných kritérií týkajících se nejen aktivit našich žáků a učitelů v mezinárodním programu eTwinning, ale také kritérií z oblasti bezpečnosti na internetu, a to v mezinárodním měřítku. V letošním roce tento titul získalo 22 škol z České republiky, viz seznam oceněných mezinárodních škol.

Veliký dík opět patří našim žákům, jejich píli, nadšení a kreativitě, děkujeme!

Odkaz na web www.etwinning.net.

Leona Červinková a Vlasta Beranová

Zde je text oznámení o udělení titulu "eTwinningová škola".

Congratulations! Your school has been awarded with the eTwinning School Label 2019-2020 and this is a great achievement by the eTwinning team in your school!
The official announcement will be made on the eTwinning.net Portal this week and on other eTwinning and European Commission's news channels.- You can proudly use the eTwinning School Label (here attached) on your school's website.

- Shortly, we will send you a package containing some eTwinning materials and of course the eTwinning School plaque.

- You will be invited to participate in the eTwinning Schools' Group and in the various activities dedicated to eTwinning Schools.

Congratulations again for being an example for all the other schools: we count on your dedication and commitment to promote eTwinning and its values, which are represented by the eTwinning Schools' mission which you can downloud here

 

E-bezpečnost

Diseminace How we practice

 

VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí - A máme také evropský certifikát kvality European Quality Label!

Za loňský mezinárodní projekt v eTwinningu How we practice jsme kromě národního certifikátu kvality Quality Label obdrželi další ocenění, a to evropský certifikát kvality.

Na školu nám dorazil v podobě níže uvedeného mailu: „Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu „How We Practice“ byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.“

Naši školu můžete najít mezi oceněnými školami za rok 2019 na webových stránkách, viz. https://www.etwinning.net/cz/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european-.htm.

Náš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

  • hwplc
  • hwpvb

 

Certifikát kvality za mezinárodní projekt How we practice také pro naše žáky!

Jsme velmi rádi, že jsme za náš mezinárodní projekt How We Practice získali národní, a dokonce i evropský certifikát kvality European Quality Label.

Ocenění však obdrželi i samotní žáci ze třídy ZA a SČ 3. A a současní absolventi z bývalé ZA 4. B, kteří získali za tento projekt žákovský certifikát kvality. Ten si mohou zařadit do svého portfolia aktivit při studiu a mít doklad o cenných zkušenostech při účasti na mezinárodním projektu.

                                                                        Mgr. Leona Červinková, Mgr. Vlasta Beranová

  • hwpzaci

 

Národní podpůrné středisko pro eTwinning udělilo naší škole ocenění Quality Label. Certifikáty kvality v rámci aktivity eTwinning jsou udělovány učitelům za uskutečnění vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské.
Ocenění Quality Label získal náš mezinárodní projekt How we practice a velké poděkování patří především všem žákům ze třídy ZA a SČ 3. A a bývalé třídy ZA 4. B za usilovnou a kreativní celoroční práci na tomto projektu.

  • ETW_0752
  • Lea Červinková
  • Vlasta Beranová

Finišujeme How we practice

How we practice

Closer and Closer Christmas

Zdravý životný štýl

How do you celebrate your school birthday

Dopisy z Malajsie

Úvodní informace