Přihlášku ke stravování ve ŠJ Smetanova 43, Ústí nad Orlicí si můžete stáhnout ve formátu doc nebo pdf.

Každý strávník si zřídí u svého peněžního ústavu trvalý platební příkaz, který je třeba zadat k 25. dni předešlého měsíce, aby měl strávník při zahájení stravování již na kontě peníze. Číslo našeho účtu 2301190054/2010 FIO banka, na příkaze vyplníte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte, pod ním je vedeno konto strávníka. Konstantní symbol 558. Stravování je možno zahájit po zakoupení čipu 115,- Kč nebo karty 35,- Kč, v kanceláři šj. Strávník je automaticky přihlášen na celou dobu školní docházky, pokud ukončí docházku dříve, musí se ze stravování sám odhlásit. Případnou ztrátu čipu, nebo karty neprodleně nahlaste v kanceláři šj.

 Cena oběda:  1-4 třída    24,-Kč     / složit asi 500,-Kč /

                        5-9 třída    26,-Kč    /  složit asi 550,-Kč /

                        stř. školy   28,-Kč    /  složit asi 600,-Kč /

V době nemoci je nutné oběd odhlásit - nárok na dotovaný oběd má žák pouze první den nemoci. Ostatní dny se může stravovat jako cizí strávník tj. za plnou hodnotu oběda. Neodhlášená strava propadá a neposkytuje se za ni žádná náhrada. Ostatní nepřítomnost si každý odhlašuje sám den předem do 14.00 hod v kanceláři šj, na mobil  736 503 583, na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na boxu v jídelně. Objednávání a odhlašování je možné do 13,00hod. den předem na www.sjuo.cz heslo a uživatel je rod.č. strávníka bez lomítka.

Vyplněnou přihlášku ke stravování odevzdejte do 30.06. do školní jídelny. Kartu nebo čip je možné zakoupit poslední týden v srpnu.

Výtažek z vnitřního řádu šj

 • školní rok začíná  1. 9.  a končí 31. 8. následujícího roku,
 • strávník  před zahájením stravování zakoupí v kanceláři jídelny  kartu  v hodnotě 35,- Kč nebo čip v hodnotě 115,-Kč obojí slouží k vyzvednutí  stravy,
 • školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole,
 • žáci a studenti mají právo denně odebrat jeden oběd,
 • pokud strávník zapomene kartu nebo čip k vyzvednutí stravy je mu vystavena náhradní stravenka za poplatek 5,- Kč,
 • strávníkům jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání jídel pro žáky a studenty v době jejich pobytu ve škole za úplatu. Obědem se rozumí polévka, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, ovoce, dezert). Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke konzumaci v jídelně,
 • strávník, který nemá objednanou stravu se nesmí zdržovat v prostorách jídelny,
 • žáci a studenti se musí ve ŠJ chovat tak, aby neničili majetek ŠJ a neohrožovali zdraví ostatních strávníků,
 • doprovod strávníka může čekat před jídelnou,
 • podrobný vnitřní řád šj je umístěn na nástěnce ve šj a na webových stránkách jídelny www.sjuo.cz,
 • podpisem  přihlášky strávník nebo zákonný zástupce potvrzuje seznámení s VŘŠJ a uděluje souhlas ke zjišťování, shromažďování a uschovávání osobních údajů pro účely poskytování stravování.