Titulní strana > Žáci a rodiče > Žádosti ke stažení

 

Název .pdf .doc
Žádost o potvrzení o studiu file_pdf.png file_doc.png
Žádost o ukončení přerušení studia file_pdf.png file_doc.png
Žádost o zpětvzetí odvolání file_pdf.png file_doc.png
Žádost o vydání druhopisu vysvědčení file_pdf.png file_doc.png
Žádost o konání MZ formou DT v mimořádném termínu file_pdf.png file_doc.png
Žádost o uznání výjimky z konání DT u MZ file_pdf.png file_doc.png
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí file_pdf.png file_doc.png
Žádost o individuální plán file_pdf.png file_doc.png
Žádost o opakování ročníku file_pdf.png file_doc.png
Žádost o přerušení studia file_pdf.png file_doc.png
Žádost o přestup na VOŠ a SZŠ ÚO file_pdf.png file_doc.png 
Žádost o uznání vzdělání
Žádost o přijetí do vyššího ročníku na VOŠ a SZŠ ÚO file_pdf.png file_doc.png 
Žádost o prodloužení klasifikace file_pdf.png file_doc.png 
Žádost o ukončení studia file_pdf.png file_doc.png 
Žádost o uvolnění z TV file_pdf.png file_doc.png 
Žádost o uvolnění z vyučování file_pdf.png file_doc.png 
Žádost o změnu oboru file_pdf.png file_doc.png