Titulní strana > Uchazeči > Přijímací řízení
Přehled škol vyhlašující 2. a další kolo přijímacího řízení - zde.
 
Žádost o zpětvzetí odvolání - pdf, docx.
 
Přijatí uchazeči po odvolání vč. náhradního termínu - praktická sestrasociální činnost
 
Výsledky přijímacího řízení - praktická sestra, sociální činnost
 
Kritéria přijímacího řízení 2023 - zde
 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (zdravotní způsobilost ke studiu) zde
 
Přijímací zkoušky nanečisto - informace, přihláška, výsledky - ČJ, MAT, celkové
 
Průvodce přijímacími zkouškami - informace, přihláška (Tento kurz je ke dni 15. 2. zaplněn.)
 
Formulář pro odvolání - docxpdf
 
Informace o pokusném ověřování a souhlas zákonného zástupce - pdf, doc
  
Informace o škole k vyplňování přihlášek - zde
 
Tiskopis přihlášky ke stažení - zde
 
Pravidla pro vyplnění přihlášky - zde 
 
 
Uchazečům o studium na střední škole přeji hodně štěstí, energie a vytrvalosti. Budeme se na Váš těšit.
 
Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy