Titulní strana > Uchazeči > Přijímací řízení
Výsledky přijímacích zkoušek 2. kolosociální činnost
 
Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo - zde.
 
Výsledky přijímacích zkoušek - praktická sestra, sociální činnost
 
Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto - body dle kódu, pořadí MAT, pořadí ČJ, pořadí celkem, klíč správných řešení (ČJ, MAT)
 
Kritéria přijímacího řízení - zde.
 
Zkušební schéma jednotné přijímací zkoušky - zde.
 
Přijímací zkoušky nanečisto (kapacita je již zaplněna) - informace.
 
Informační web na přijímací zkoušky na střední školy - zde.
 
Ředitelka školy zveřejnila jednotná kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium oboru praktická sestra a sociální činnost ve školním roce 2024/2025. Naleznete je zde. Zákonný zástupce uchazeče o studium může podat do prvního kola až tři přihlášky. 
 
Způsoby podání přihlášky:
1) elektronicky prostřednictvím digitálního informačního systému o přijímacím řízení (DIPSY) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci (nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA),
2) v podobě výpisu vytištěného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím unikátního identifikačního kódu (přílohy se nepřikládají v listinné podobě)
3) na tiskopisu stanoveným MŠMT (včetně příloh v listinné podobě).
 
Základní informace o podání přihlášky ke studiu naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html
 
Podle zvoleného způsobu podání bude dále probíhat další komunikace v přijímacím řízení. Plně elektronický způsob přináší řadu výhod a zjednodušuje oboustrannou komunikaci i administraci rodičům i škole. 
 
Uchazečům o studium přeji mnoho úspěchů.
 
Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy
 

Z let minulých:

 
Žádost o zpětvzetí odvolání - pdf, docx.
 
Kritéria přijímacího řízení 2023 - zde
 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (zdravotní způsobilost ke studiu) zde
 
Přijímací zkoušky nanečisto - informace, přihláška, výsledky - ČJ, MAT, celkové
 
Formulář pro odvolání - docxpdf
  
Informace o škole k vyplňování přihlášek - zde
 
Pravidla pro vyplnění přihlášky - zde 
 
 
Uchazečům o studium na střední škole přeji hodně štěstí, energie a vytrvalosti. Budeme se na Váš těšit.
 
Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy