Titulní strana > Škola > Kontakty

Kontaktní údaje školy

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Adresa: Smetanova 838, Ústí nad Orlicí, 562 01

IČO: 00498874

Úřední hodiny: Po - Čt 8:00 - 15:30, Pá 8:00 - 14:30

Kompletní informace k vyplňování přihlášek naleznete zde.

Telefonní čísla: sekretariát - 465 521 292, 465 521 293, 728 596 346
                            ředitelka (Mgr. Marie Klementová) - 739 257 890
                            zástupkyně ředitelky (Mgr. Jindra Bartošová) - 739 257 903

webové stránky: www.szsuo.cz
E-mail: sekretariát - szsuo@szsuo.cz


Vedení školy

Mgr. Marie Klementová
ředitelka školy

mobil: 739 257 890
tel.: 465 521 292/3
klementovam@szsuo.cz
 Mgr. Jindra Bartošová
zástupkyně ředitelky

mobil: 723 083 293
tel.: 465 521 292/3
bartosovaj@szsuo.cz 
PhDr. Martina Wimmerová
vedoucí praktického vyučování

mobil: 727 905 276
tel.: 465 521 292/3
wimmerovam@szsuo.cz

Školské poradenské pracoviště

Mgr. Kateřina Nováková
výchovný poradce

tel.: 721 864 548
novakovak@szsuo.cz
Mgr. Ilona Koditková
školní metodik prevence

 
koditkovai@szsuo.cz
Mgr. Lucie Paarová
kariérní poradce

 
paaroval@szsuo.cz
Mgr. Marta Atman
školní psycholog

 
psycholog@szsuo.cz
 
schránka důvěry

 
schrankaduvery@szsuo.cz

Koordinátoři

Mgr. Vlasta Beranová
ICT koordinátor

tel.: 606 030 890
beranovav@szsuo.cz
Mgr. Eva Medunová
ŠVP koordinátor

tel.: 465 521 292/3
medunovae@szsuo.cz
Mgr. Lenka Tesařová
EVVO koordinátor

tel.: 465 521 292/3
tesaroval@szsuo.cz

Domov mládeže

Ing. Roman Dvorský
vedoucí DM

tel.: 605 148 432
dvorsky@skola-auto.cz
Alena Drymlová
vychovatelka

tel.: 468 002 531
 

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Petra Beranová
třídní učitelka SČ 2. C

tel.: 465 521 292/3
beranovap@szsuo.cz
Mgr. Vlasta Beranová
třídní učitelka PS 4. B

tel.: 606 030 890
beranovav@szsuo.cz
Mgr. Lenka Čermáková
třídní učitelka DVS 3. D

tel.: 465 521 292/3
cermakoval@szsuo.cz
Mgr. Leona Červinková
učitelka

tel.: 465 521 292/3
cervinkoval@szsuo.cz
Mgr. Ondřej Čopian
učitel

tel.: 465 521 292/3
copiano@szsuo.cz
Mgr. Klára Demelová
mateřská dovolená

tel.: 465 521 292/3
kargerovak@szsuo.cz
Mgr. Jana Dubánková
učitelka

tel.: 465 521 292/3
dubankovaj@szsuo.cz
Mgr. Leona Felgrová
třídní učitelka PS 1. A

tel.: 465 521 292/3
felgroval@szsuo.cz
Mgr. Lucie Hluchá
učitelka

tel.: 465 521 292/3
hluchal@szsuo.cz
Ing. Petra Kadrmanová
třídní učitelka PS 4. A

tel.: 465 521 292/3
kadrmanovap@szsuo.cz
Mgr. Lenka Kaplanová
učitelka

tel.: 465 521 292/3
kaplanoval@szsuo.cz
Mgr. Jana Klementová
učitelka

tel.: 465 521 292/3
klementovaj@szsuo.cz
Mgr. Ilona Koditková
učitelka

tel.: 465 521 292/3
koditkovai@szsuo.cz
Mgr. Eva Křížková
třídní učitelka PS a SČ 3. B

tel.: 465 521 292/3
krizkovae@szsuo.cz
Mgr. Martina Kupková
učitelka

tel.: 465 521 292/3
kupkovam@szsuo.cz
PhDr. Pavla Macáková
učitelka

tel.: 465 521 292/3
macakovap@szsuo.cz
Mgr. Eva Medunová
třídní učitelka SČ 4. C

tel.: 465 521 292/3
medunovae@szsuo.cz
Mgr. Kateřina Mikolášová
učitelka

tel:  465 521 292/3
mikolasovak@szsuo.cz
Mgr. Pavlína Moravcová
učitelka

tel.: 465 521 292/3
moravcovap@szsuo.cz
Mgr. Aneta Motyčková
mateřská dovolená

tel.: 465 521 292/3
motyckovaa@szsuo.cz
Ing., Mgr. Pavel Novák
učitel

tel.: 465 521 292/3
novakp@szsuo.cz
Mgr. Kateřina Nováková
třídní učitelka DVS 1. D

tel.: 721 864 548
novakovak@szsuo.cz
Mgr. Lucie Paarová
učitelka

tel.: 465 521 292/3
paaroval@szsuo.cz
Mgr. Eva Pecháčková
třídní učitelka PS 3. A

tel.: 465 521 292/3
pechackovae@szsuo.cz
Mgr. Jan Pokorný
učitel

tel.: 465 521 292/3
pokornyj@szsuo.cz
Toni M. Scott
učitelka

tel.: 465 521 292/3
scottt@szsuo.cz
Mgr. Veronika Skočíková
učitelka

tel.: 465 521 292/3
skocikovav@szsuo.cz
Karla Skotálková
třídní učitelka PS 2. A

tel.: 465 521 292/3
skotalkovak@szsuo.cz
Bc. Smílková Barvínková L.
učitelka

tel.: 465 521 292/3
smilkoval@szsuo.cz
Mgr. Vlasta Snášelová
třídní učitelka DVS 2. D

tel.: 465 521 292/3
snaselovav@szsuo.cz
Mgr. Markéta Sršňová
učitelka

tel.: 465 521 292/3
srsnovam@szsuo.cz
Mgr. Lenka Tesařová
třídní učitelka PS 1. B

tel.: 465 521 292/3
tesaroval@szsuo.cz
Mgr. Veronika Tomanová
třídní učitelka SČ 1. C

tel.: 465 521 292/3
tomanovav@szsuo.cz
Věra Vacková
učitelka

tel.: 465 521 292/3
vackovav@szsuo.cz
Mgr. Ivana Váňová
třídní učitelka PS 2. B

tel.: 465 521 292/3
vanovai@szsuo.cz
Mgr. Ludmila Zapletalová
učitelka

tel.: 465 521 292/3
zapletaloval@szsuo.cz
Bc. Martina Žáková
učitelka

tel.: 465 521 292/3
zakovam@szsuo.cz

Nepedagogičtí pracovníci

Romana Horníčková
sekretářka ředitelky

tel.: 465 521 292/3 mobil: 728 596 346
sekretarka@szsuo.cz
Ing. Petra Čížová
finanční referentka

tel.: 465 521 292/3
ucetni@szsuo.cz
Lenka Cimflová
asistentka propagační ref.

tel.: 465 521 292/3
cimflova@szsuo.cz
Iva Doležalová
studijní referentka

tel.: 465 521 292/3
studijni@szsuo.cz
Ladislav Kubát
správce budovy

tel.: 465 521 292/3
 
Zuzana Jebousková
uklízečka

tel.: 465 521 292/3
 
Jaroslava Brandejsová
uklízečka

tel.: 465 521 292/3