Titulní strana > Škola > Aktuality

Studentky třetích ročníků oboru Diplomovaná všeobecná sestra (denní a kombinované formy) minulý týden prezentovaly na třech základních školách v Pardubickém kraji svůj preventivní program na téma: Přemýšlej o svém zdraví (více o programu – zde).

Do programu byli zapojeni žáci osmých a devátých tříd základních škol z Vysokého Mýta, Letohradu a Dolních Libchav.

Našim cílem bylo žáky seznámit s možnostmi prevence závažných civilizačních onemocnění a vést je k zamyšlení nad přístupem ke svému zdraví.  Na jednotlivých stanovištích si prakticky vyzkoušeli různé preventivními postupy a jak pečovat o své zdraví. Zároveň jim bylo demonstrováno pomocí moderních simulačních pomůcek, jaké následky nedodržování zdravé životosprávy může mít. Program byl zaměřen na zásady zdravého životního stylu a volbu vhodných pohybových aktivit, seznamoval se škodlivostí alkoholu, drog a kouření, věnoval se environmentální výchově, předcházení přenosu infekčních onemocnění, ale i poskytnutí základů první pomoci při akutních stavech, se kterými se můžou sami žáci setkat ve svém okolí.

                                                                                                                Mgr. Lenka Čermáková

 • premyslej01
 • premyslej02
 • premyslej03
 • premyslej04
 • premyslej05
 • premyslej06
 • premyslej07
 • premyslej08
 • premyslej09
 • premyslej10
 • premyslej11
 • premyslej12
 • premyslej13
 • premyslej14
 • premyslej15
 • premyslej16
 • premyslej17
 • premyslej18