Titulní strana > Škola > Aktuality

Ve dnech 1. a 6. listopadu 2023  žáci deváté třídy ZŠ Komenského a  žáci osmé třídy ze ZŠ Bratří Čapků navštívili naši školu a zúčastnili se projektových dnů v rámci projektu IKAP II.

Projektové dny byly zaměřeny na srdce a jeho činnost, na poskytování první pomoci u člověka ohroženého na životě a měření fyziologických funkcí. Prakticky si vyzkoušeli nácvik, jak obnovit životní funkce a seznámili se s ošetřením akutního krvácení. Pracovali i se senzory měření tepové frekvence a tlaku. Za použití například tlakových čidel si připomněli, jak dochází při masáži srdce k částečnému obnovení krevního oběhu. Získané informace si průběžně doplňovali do připravených pracovních listů,  rozšířili si tak znalosti z biologie a fyziky. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že se žákům projektové dny líbily a celkově je program zaujal.

Mgr. Tesařová Lenka

  • IMG_20231101_085959
  • IMG_20231101_091352
  • IMG_20231106_103337
  • IMG_20231106_110714
  • IMG_20231106_111330 (1)