Titulní strana > Škola > Aktuality
Ředitelka školy zveřejnila jednotná kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium oboru praktická sestra a sociální činnost ve školním roce 2024/2025. Naleznete je zde. Zákonný zástupce uchazeče o studium může podat do prvního kola až tři přihlášky. 
 
Způsoby podání přihlášky:
1) elektronicky prostřednictvím digitálního informačního systému o přijímacím řízení (DIPSY) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci (nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA),
2) v podobě výpisu vytištěného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím unikátního identifikačního kódu (přílohy se nepřikládají v listinné podobě)
3)  na tiskopisu stanoveným MŠMT (včetně příloh v listinné podobě).
 
Základní informace o podání přihlášky ke studiu naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html
 
Podle zvoleného způsobu podání bude dále probíhat další komunikace v přijímacím řízení. Plně elektronický způsob přináší řadu výhod a zjednodušuje oboustrannou komunikaci i administraci rodičům i škole. 
 
Uchazečům o studium přeji mnoho úspěchů.
 
Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy