Zpět na přehled aktualit
Titulní strana > Aktuality > Erasmus+ aneb Job shadowing se Střední zdravotnickou školou sv. Bazila Veľkého v Prešově

Naše škola v letošním školním roce 2023/2024 pokračuje ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou sv. Bazila Veľkého z Prešova v projektu Erasmus+, krátkodobá mobilita zaměstnanců – job shadowing 2024.
Ve dnech 3. – 5. 6. 2024 na naši školu zavítala Mgr. Viola Frankovská a její kolegyně Mgr. Ludmila Gurská ze zdravotnické školy ze Slovenska. Zúčastnily se několika vyučovacích hodin, kde mohly vidět různé metody a přístupy k výuce v předmětech, jako jsou například somatologie, český jazyk a literatura, první pomoc, ošetřovatelství, psychologie, komunikace. V odpoledním bloku prvního dne obě vyučující absolvovaly exkurzi v Domově pro seniory Lanškroun s poutavým výkladem pana ředitele Ing. Milana Mináře o zajímavých aktivitách, které domov nabízí pro své klienty. V dalším odpoledním programu nechyběla návštěva regionální památky UNESCO, a to zámku v Litomyšli, i celého města. Třetí den měly obě vyučující možnost vidět žáky třetích ročníků oboru praktická sestra při odborné praxi na vybraných odděleních Orlickoústecké nemocnice. Pozorovaly naše žáky „v akci“ při odborných výkonech, organizaci sesterské práce a mohly porovnat kompetence sestry u nás a na Slovensku. Velmi pozitivně hodnotily výbornou připravenost našich žáků na reálné situace i aplikaci teoretických poznatků v praxi.

Věříme, že si naše kolegyně ze slovenské partnerské školy odnesly celou řadu poznatků, zkušeností a inspirace, které využijí při výuce.  Děkujeme za milé setkání a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.
Odkaz: https://szssvbazpo.edupage.org/news/?gtnid=1635#news-1635

                                                                                                          Mgr. Leona Červinková

  • DS La 2
  • DS La 5
  • Lit.
  • chir
  • kom
  • neu - kopie
  • ose cv.
  • pp
  • som
  • škola řed.