Pedagogická rada se schází pravidelně první čtvrtek v měsíci a vždy při ukončení klasifikačního období.
Složení pedagogické rady: učitelé školy.