Přihlášku ke stravování ve ŠJ Smetanova 43, Ústí nad Orlicí si můžete stáhnout ve formátu doc nebo pdf.

Adresa: Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 75018683

Tel.: 736 503 583

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web: www.sjuo.cz

Portál pro přihlašování obědů: www.strava.cz

Ředitelka školní jídelny: Mariana Valentová 

Provozní doba ŠJ: 10:45 hod. - 14:00 hod.

Úřední hodiny kanceláře ŠJ: 10:45 hod.  – 14:00 hod.

 

Vaření v ŠJ

Denně se vaří polévka, tři hlavní jídla z toho jedno bezmasé. Součástí oběda jsou zeleninové saláty, kompoty, ovoce, moučníky, mléčné výrobky nebo sušenky. Denně jsou k jídlu nabízené různé nápoje: čaj, studený ovocný nápoj, mléko nebo ochucené mléko a voda.

Přihláška

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze přihlášení strávníci. Přihláška ke stravování v ŠJ je obdoba smlouvy o poskytování stravování za úplatu, kterou stvrzujete svým podpisem. Proto je nutné odevzdat formulář s originálem podpisu zákonného zástupce a všemi vyplněnými kolonkami nebo jí oskenovat a poslat emailem.

Datum narození je nutný pro přesné určení věkové kategorie:

1. kategorie:  7-10 let                       32,- Kč/oběd              záloha 680,- Kč/měsíc

2. kategorie: 11-14 let                      34,- Kč/oběd              záloha 720,- Kč/měsíc

3. kategorie: 15 let a více                 36,- Kč/oběd              záloha 760,- Kč/měsíc

Kategorie se určuje podle věku dítěte, který dosáhne během daného školního roku (školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.).

 

Organizace stravování

Stravovat se může každý přihlášený strávník pravidelně každý den nebo zcela nepravidelně dle chuti a potřeby. Pro identifikaci strávníka a zjištění stavu konta se používá čip nebo ISIC karta. Každý strávník může denně odebrat jeden dotovaný oběd po předchozím objednání jednoho ze tří nabízených obědů. Žáci mají nárok na dotaci pouze v den vyučování nebo náhradní vyučovací činnosti.

 

Objednání a odhlášení obědů

Obědy je možné objednat a odhlásit vždy nejpozději den dopředu do 14:00 hod. 

Pro objednání a odhlašování na terminálu v ŠJ potřebují strávníci čip (nebo ISIC kartu) a pro objednávky přes internet na webových stránkách nebo přes mobilní aplikaci potřebují přihlašovací údaje.

V případě prvního dne nemoci lze zcela výjimečně odhlásit žáka ze stravování telefonicky nebo e-mailem do 7:00 hod. příslušného dne. Když oběd v první den nemoci nestihnete odhlásit včas, můžete jej vyzvednout do jídlonosiče od 10:45 do 11:00 hod v jídelně.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Rodiče obvykle pomáhají dítěti s výběrem jídla, ale objednávejte pouze s jeho vědomím a souhlasem. Ušetříte ho zklamání nad jídlem, které dostane u okénka.   

 

Úhrada stravného

Oběd je možné objednat pouze, pokud má strávník dostatečné konto. Stravné se hradí zálohově. Strávníci většinou platí měsíčně trvalým příkazem z účtu.

 

Internetové objednávky

Na portálu www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci strava.cz je možné se podívat na jídelní lístek, výši konta, objednat a odhlásit obědy, prohlédnout odběr obědů a výběr obědů, překontrolovat osobní údaje zapsané do karty strávníka. Pro přístup do programu potřebujete přihlašovací jméno a heslo, které obdržíte v kanceláři ŠJ při přihlašování strávníka nebo je zašleme e-mailem.

 

Identifikační média

Pro objednávání, odhlašování a výběr obědů slouží identifikační média:

  • bezkontaktní čip (je možné zakoupit v ŠJ v hodnotě 121,- Kč nebo ve škole),
  • ISIC karta (je možné objednat ve škole).

Čip nebo ISIC karta se používá denně pro výdej obědů a pro objednávání na terminálu v ŠJ. Vzhledem k tomu, že čip bude klíčem k stravovacímu kontu a k objednávkám, je nutné zacházet s ním opatrně! Nepůjčovat a neztratit!!! V případě ztráty nahlásit v kanceláři ŠJ.

 

Vyřizování v kanceláři ŠJ nenechávejte na září!!!

 

Čekáme Vás i o prázdninách do 7. 7. 2023 a v srpnu od 28. 8. 2023 v kanceláři ŠJ.

Úřední hodiny o prázdninách od 1. 7. 2023 do 7. 7. 2023 a od 28. 8. 2023 do 1. 9. 2023 jsou od 10:45 hod. do 12:30 hod. Kancelář ŠJ je od 10. 7. 2023 do 25. 8. 2023 zavřená z důvodu čerpaní dovolené.

 

V kanceláři ŠJ potřebujete zařídit toto:

  • donést vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování s číslem Vašeho účtu, z kterého budete platit stravné a na který Vám bude vrácen přeplatek
  • vyzvednout si předtištěné informace pro banku k založení trvalého příkazu
  • zjistit variabilní symbol pro identifikaci zasílané platby
  • uhradit zálohu na čip v hotovosti
  • obdržet přihlašovací údaje k internetovým objednávkám

 

V Ústí nad Orlicí dne 26. 4. 2023                                               

Mariana Valentová

     ředitelka ŠJ